Agenda

Recordad desclickar en la flecha superior derecha (al lado de imprimir) las ramas a las que no pertenecéis para verlo más claro.

[googleapps domain=”calendar” dir=”calendar/embed” query=”title=Urbegi%20Bizia%20Eskaut%20Taldea&showTabs=0&showTz=0&height=500&wkst=2&bgcolor=%23FFFFFF&src=eskaut.org_m3iuj6aoh2sb2ecbdj4jq612ko%40group.calendar.google.com&color=%2323164E&src=eskaut.org_5bku0algnm8v0l9ltdcnufq7ro%40group.calendar.google.com&color=%23711616&src=eskaut.org_236gp4jlntcieedimgqa8qem98%40group.calendar.google.com&color=%238C500B&src=eskaut.org_q450es8tuuvrr5u6pl18e5lu5o%40group.calendar.google.com&color=%23333333&src=eskaut.org_7l19s1efk4le4eesnvh2svhk4s%40group.calendar.google.com&color=%23182C57&src=eskaut.org_do4tvcnep4ls12ot4v6j1l4544%40group.calendar.google.com&color=%232F6309&ctz=Europe%2FMadrid” width=”100%” height=”600″ /]